Even đua top Open
14-02


* EVENT ĐUA TOP OPEN: Tính từ 19h30 T3 30/04 - 10h T6 10/05
- Giải Nhất : 2.000.000 ĐMP + PET VIP tư chất 125k + 12 skill
- Giải Nhì : 1.000.000 ĐMP + PET VIP tư chất 113k + 12 skill
- Giải Ba : 1.000.000 ĐMP + PET Vip tư chất 83k + 12 skill
- Giải 4 -10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

Even đua top Open 14-02
THIÊN LONG VÔ SONG ( 3.2 Cs ) - Open 19h30 T3 30/04 - Săn phiếu DMP cực hấp dẫn 14-02